top of page

LEŠTĚNÍ LAKU

Jedná se o povrchovou úpravu, kdy se za pomoci strojního leštění opracovávána svrchní vrstva laku automobilu. Této vrstvě se říká bezbarvý lak, čirý lak anebo anglicky clearcoat. Tato vrstva je jen několik málo desítek mikrometrů tenká (cca 40-60 mikrometrů). Pro představu 1 mikrometr je tisícina milimetru. Většina poškození a nedokonalostí laku se nachází právě v této vrstvě a k jejich odstranění se používají různé kombinace kotoučů a leštících past různé hrubosti. Leštění může být jednokrokové či vícekrokové v závislosti na míře poškození laku a stáří automobilu. Běžně se můžeme setkat s těmito druhy poškození:

types-of-paint-defects.jpg
  1. Jemné škrábance (tzv. swirl marks, swirls nebo micro marring) jsou drobná poškození laku a vlásečnicové škrábance, která se dají odstranit jemnou, popř. středně hrubou pastou. Jedná se o běžné poškození z provozu. Jsou způsobeny převážně nešetrným mytím nebo sušením automobilu, návštěvou automatické "kartáčové" myčky, hrubým ometáním sněhu z kapoty a střechy, apod...

  2. Škrábance hlubšího charakteru (deep marring) jsou poškození, které z laku odstraníte pravděpodobně už jen vícekrokovým leštěním hrubou a jemnou zakončovací pastou. Tato poškození se z laku stále dají odstranit i za relativně malého úběru čirého laku.

  3. Hluboké škrábance, vrypy (deep scratch) je poškození, které už zasahuje hlouběji do struktury laku. Většinou zasahuje čirou vrstvu laku, barvu až k základu. Tyto škrábance už leštěním nejde odstranit. Dají se zredukovat tak, aby nerazily provokativně do očí anebo se dají tzv. zaretušovat (do poškození se doplní požadovaná barva, po zaschnutí a vytvrdnutí se toto místo lokálně zabrousí a zaleští). 

  4. Vodní kámen, stopy po kyselém dešti, ptačí trus (water spot, bird droping) jsou jednoduše fleky po vodě, většinou po tvrdé, která po svém odpaření, zanechá na laku minerály a jiné prvky. Tyto se postupně "prožírají" lakem stále hlouběji a hlouběji. Zpočátku se toto poškození dá odstranit chemicky anebo jemnou leštící pastou. To stejné platí i pro ptačí trus. Ten je pro moderní autolaky opravdu noční můrou. Pokud možno, odstraňte jej z laku co nejdříve to bude možné. Pokud se však nezakročí včas, nepomůže už ani leštění hrubou pastou a čirá vrstva laku může praskat a začít se odlupovat.

  5. Hologramy, stopy po leštění (buffer marks, holograms) jsou ty nejméně závažné nedokonalosti laku. Většinou se jedná o pozůstatky po (neodborném) leštění hrubší pastou a jejím neúplném zpracování. 

IMG_7931 (1).jpg

Dnes je na trhu nepřeberné množství kotoučů a leštících past.

Umění je zvolit vždy tu správnou kombinaci, která funguje.

VARIANTY LEŠTĚNÍ LAKU

Zvolit si můžete ze dvou variant: jednokrokové nebo vícekrokové.

  • JEDNOKRKOVÉ leštění laku, jak už název napovídá, je leštění v jednom kroku. To znamená, jeden kotouč a jedna pasta. Ve většině případů se sáhne po jemném či středně tvrdém kotouči a finišovací pastě s nízkou řeznou silou. Tato varianta leštění, v závislosti na charakteristice a poškození laku, odstraní přibližně 50-70% nedokonalostí, zvýrazní barvu a zvýší lesk. Časová náročnost je 1-2 dny v závislosti na velikosti vozu a rozsahu práce.

  • VÍCEKROKOVÉ leštění laku, je leštění kombinací dvou či více past a kotoučů. Agresivnější kombinací se z laku odstraní vážnější nedokonalosti z provozu a korekce se blíží 90%. Druhým krokem je tzv. finiš, kdy kombinací jemného kotouče a zakončovací pasty po sobě "uklidíme" stopy a hologramy po hrubém leštění. Časová náročnost tohoto procesu je většinou 3-5 dní (někdy i déle) v závislosti na velikosti vozu a rozsahu práce.

U každého vozu vždy osobně usiluji o co možná nejlepší konečný výsledek. Zároveň však dbám na to, aby se ubralo co nejméně laku a vozu tak spíše neuškodilo.

UKÁZKA Z PROCESU LEŠTĚNÍ LAKU

bottom of page